tło-zboze
Olmix Logo
Olmix Neosol


AKTYWATOR ŻYZNOŚCI GLEBY

Olmix Logo
Olmix Explorer


BIOSTYMULATOR SYSTEMU KORZENIOWEGO

naturalcrop Logo
Solactiv Evo


CHRONI ŻYZNOŚĆ GLEBY

Solactiv Evo to wieloskładnikowy aktywator gleby, który powstał w odpowiedzi na problemy pogarszania plonów spowodowanych niedostateczną żyznością gleby, rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz z coraz częściej występującymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi tj. susze.

EFEKTY:

Główne efekty zastosowania to poprawa struktury gleby i retencji wodnej, zwiększenie efektywności żywienia roślin i sorpcji oraz stymulacja systemu korzeniowego.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Możemy go określić jako Innowacyjne Rozwiązanie Do Ochrony Żyzności Gleb. Po zastosowaniu Solactiv Evo zwiększają się możliwości gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.